Splošni pogoji uporabe
Dobro je širiti dobro

Izdajatelj pravil

1. Izdajatelj teh pravil in splošnih pogojev je Enter d.o.o., Okt. revol. 19/b, Izola, matična številka: 5529239000.

Opredelitev pojmov

2. Uporabnik je pravna ali fizična oseba oziroma njen zastopnik ali pooblaščenec, ki brska po naših portalih.
3. Portal zdravo.oblizniprste.si je informacijski sistem, namenjen obveščanju in iskanju po bazi podatkov z različnimi vsebinami.

Namen pravil in splošnih pogojev

4. Namen pravil in splošnih pogojev je opredeliti pravice in dolžnosti izdajatelja ter ponudnikov, ki so objavljeni na portalu zdravo.oblizniprste.si.

Uporaba

5. Uporaba portala zdravo.oblizniprste.si je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju.

Z uporabo portala zdravo.oblizniprste.si:

 • izrecno soglašate s splošnimi pogoji uporabe
 • se obvezujete, da boste ta portal uporabljali na zakonit način.
 • odgovorni ste za poznavanje in spoštovanje kateregakoli oziroma vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanaša na vašo uporabo tega portala.

S pristopom izrecno pristajate, da ne boste:

 • uporabili tega portala za protipravno ravnanje ali vzpodbudo tretje osebe, da bi storila kaj takega;
 • oddali ali prenesli na ta portal vsebino na temo spolnosti (seks, pornografija, …), oglaševanja tobačnih izdelkov, alkoholnih pijač, zdravil, droge, orožja in verskih prepričanj ter drugih nezakonitih tematik. V primeru objave nedovoljenih tematik, si pridružujemo pravico do odstranitve oz. ne potrditve takih vsebin brez dodatne obrazložitve.
 • uporabili ta portal za lažno predstavljanje;
 • pošiljali na ta portal take vsebine, ki vsebujejo računalniške viruse, trojanske konje ali drugo podobno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost tega portala, programske opreme, računalniške strojne opreme ali katerokoli tretjo osebo, ki dostopa do tega portala;
 • pošiljali na ta portal, posredovali s pomočjo elektronske pošte ali na kakšen drug način prenesli take vsebine, za katere nimate pravne osnove, da jih lahko prenesete;
 • spremenili, poškodovali ali zbrisali katerokoli vsebino, oddano oziroma vsebovano na te portalu;
 • namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri med uporabniki in portalom;
 • se sklicevali na poslovno povezavo ali predstavljali oziroma zastopali katerikoli poslovni subjekt, entiteto ali drugo organizacijo, za katere nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje;
 • oddali ali prenesli nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine;
 • oddali vsebine, ki predstavljajo poseg oziroma kršitev pravic intelektualne lastnine tretjih oseb;
 • zbirali ali shranjevali osebne podatke o drugih osebah s tega portala.

Prijava

Nekateri deli tega portala so omejeni le za prijavljene uporabnike, člane in nečlane, ponudnike.

6. Strinjate se, da bodo katerekoli od vas poslane informacije v smislu končnih dokumentov v teh delih portala popolne in točne.

7. Strinjate se, da ne boste prijavili ali poskusili vstopiti na ta portal pod imenom tretje osebe.

8. Z vstopom na portal zdravo.oblizniprste.si potrjujete, da ste s temi splošnimi pogoji seznanjeni, da z njimi soglašate in da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Ti pogoji uporabe veljajo za celotni portal zdravo.oblizniprste.si.

9. Z registracijo na portalu se strinjate, da vam smemo na vaš elektronski naslov pošiljati naša redna ali občasna elektronska obvestila oziroma druga morebitna izredna sporočila.

Varovanje osebnih podatkov

10. Izdajatelj se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja zasebnosti vsakega uporabnika portala in zbira osebne podatke, kot so e-poštni naslov in osebno ime.

11. Osebni podatki so uporabljeni za lastne evidence ter za obveščanje o storitvah ali izdelkih, ki so ali bodo na voljo.

12. Izdajatelj ščiti osebne podatke posameznikov pred vsakim nepooblaščenim dostopanjem, uporabo ali razkritjem.

13. Podatki ne bodo posredovani tretjim osebam in poslovnim partnerjem brez privolitve uporabnika.

Povezave na druge spletne strani

14. Nekatere povezave s portala vodijo na druge spletne strani oz. portale, ki jih izdajatelj ne upravlja, ne kontrolira niti ne preverja njihove vsebine.

15. V člankih je prepovedano objavljanje povezav do drugih spletnih strani (izven domene oblizniprste.si), pridržujemo si pravico, da člankov ki vsebujejo zunanje povezave, ne objavimo.

16. Navedene povezave na druge spletne strani ne predstavljajo odobravanja izdelkov, storitev ali informacij.

17. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljalec in ki veljajo za te zunanje spletne strani.

Izključitev jamstva

18. Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate to spletno stran oziroma katerokoli vsebino na njej izključno na lastno odgovornost.

19. Vsebina in funkcionalnost portala so vam ponujene »take kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev.

Izključitev odgovornosti

20. V nobenem primeru Izdajatelj ne bo odgovoren za slučajno, posredno ali posledično škodo, ki bi izvirala iz vaše uporabe oziroma nezmožnosti uporabe tega portala.

21. Izdajatelj ne odgovarja za morebitne izpade delovanja portala zdravo.oblizniprste.si, niti za posredno oziroma neposredno škodo, ki je nastala zaradi začasnega nedelovanja portala.

Sprememba določil

22. Izdajatelj si pridržuje pravico do občasnih sprememb teh pogojev in pravil. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na tem portalu, razen če ni drugače posebej določeno.

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe

23. Portal zdravo.oblizniprste.si smete uporabljati le za osebne in nekomercialne namene. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del portala zdravo.oblizniprste.si, razen v primeru izrecne navedbe v teh pogojih uporabe.

Zasebnost in osebni podatki

24. Odgovorni ste za vse aktivnosti, opravljene z uporabo vašega uporabniškega računa, zato je priporočljivo, da na javnih računalnikih ne shranjujete svojega uporabniškega imena/gesla.

25. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, morate o tem nemudoma obvestiti izdajatelja, ki ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe vašega računa ali gesla.

Pravica do uporabe povratnih informacij in predlogov

26. Z oddajo tega materiala in informacij podjetju Enter d.o.o dovoljujete: uporabo, spreminjanje, kopiranje, distribucijo, oddajanje, javno prikazovanje in izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli takih povratnih informacij in predlogov.

27. Zgoraj omenjene pravice morajo vključevati tudi pravico do izrabe katerih koli lastniških pravic v takšni povratni informaciji ali predlogih, vključujoč pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, blagovne znamke, storitvene znamke ali patentnih zakonov pod pristojnostjo katere koli s tem povezane sodne oblasti.

Uporabniške vsebine

28. Portal zdravo.oblizniprste.si uporabnikom omogoča objavljanje komentarjev, posredovanje lastnih člankov, dogodkov ter predstavitev (v nadaljevanju uporabniške vsebine).

29. Podjetje Enter d.o.o. ne odgovarja za uporabniške vsebine, objavljene na portalu zdravo.oblizniprste.si.

30. Uredništvo portala zdravo.oblizniprste.si ni odgovorno za uporabniško vsebino in si pridržuje pravico, da briše, premika ali ureja sporočila, ki jih po lastni presoji smatra za žaljiva, opolzka, smatra, da kršijo avtorsko zakonodajo ali so drugače nesprejemljiva.

31. Strinjate se, da lahko vse vsebine, ki jih predložite, uredništvo portala zdravo.oblizniprste.si ureja, objavi, prenaša, ali prikaže in se odrekate vsem moralnim pravicam, ki jih imate pri posedovanju vsebine, ki bi se spremenila na način, s katerim se ne strinjate.

32. Podjetju Enter d.o.o. dajete stalno, neizključno, globalno, nelicenčno pravico uporabe, kopiranja, prenosa, vključitve, objave, distribucije, javnega prikaza, ustvarjanja prirejenih del, indeksiranja, označevanja, spreminjanja in prilagajanja.

Splošni pogoji in pravila foruma

33. Vodstvo foruma lahko spremeni nabor storitev, ki jih forum ponuja. O spremembah bo uporabnike obveščal administrator foruma.

34. Administrator je oseba, ki skrbi za nemoteno tehnično delovanje celotnega foruma in za nemoten potek razprav. Izbere in določi ga vodstvo foruma.

35. Moderator je oseba, ki skrbi za nemoten potek razprav v posameznem forumu. Izbere in določi ga vodstvo foruma.

36. Uporabnik je vsaka fizična oseba starejša od 13 let, ki se registrira v forumu in se strinja s pogoji in pravili tega foruma.

37. Bodoči uporabnik ob registraciji posreduje naslednje podatke: uporabniško ime, veljaven elektronski naslov, geslo. Če so ob registraciji posredovani napačni podatki, lahko administrator zavrne registracijo uporabniškega imena.

38. Pogoji objave prispevkov:

 • Prepovedano je vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti
 • Prepovedano je vsakršno razkrivanje identitete drugih uporabnikov foruma.
 • Prepovedano je obrekovanje, razžalitev, opravljanje in podcenjevanje drugih uporabnikov foruma.
 • Naslovi tem morajo odražati vsebino.
 • Prepovedano je odpiranje enakih ali podobnih tem v več forumih.
 • Prepovedana je uporaba kletvic in žaljivk.
 • Prepovedano je vsakršno objavljanje zasebnih sporočil.
 • Objava zasebnih sporočil je dovoljena le s privoljenjem avtorja zasebnega sporočila in moderatorja foruma, kjer želite to zasebno sporočilo objaviti.
 • Pišite slovnično pravilno
 • Administrator in moderatorji imajo, brez predhodnega obvestila pravico: ne objaviti, krajšati, izbrisati ali spremeniti prispevke.

39. Vodstvo foruma lahko brez uporabnikovega dovoljenja njegov prispevek objavi v kateremkoli mediju. Pri objavi besedil, katerih avtor niste sami, navedite avtorja/vir besedila. Vodstvo foruma ne odgovarja za morebitne kršitve avtorskih in podobnih pravic v prispevkih uporabnikov. Vodstvo ne odgovarja za škodo, ki bi jo uporabniki zaradi ponujenih vsebin na forumu utrpeli in ne prevzema odgovornosti za vsebino sporočil na forumu. Odgovornost za vse napisano nosijo avtorji besedil.

40. Vodstvo foruma si brez predhodne najave pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev pogojev in pravil foruma. Spremembe in dopolnitve bodo objavljene v forumu in veljajo od trenutka objave dalje. Vodstvo foruma.

Končne določbe

Ti pogoji in pravila imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru.

Stranki udeleženki v elektronskem poslovanju soglašata, da bosta ob morebitnih sporih medsebojno priznavali veljavnost elektronskih sporočil na sodišču, če veljavnost le teh ni bila predhodno ugovarjana skladno s postopki, ki so opredeljeni v teh pogojih in pravilih. Nadaljevanje uporabe portala po objavi sprememb pomeni, da se z navedenimi spremembami strinjate.

Morebitne pritožbe in vprašanja sporočite  na [email protected] ali nas pokličite na 064 111 311 (Ivan Jurkovič).


Dobro je širiti dobro